Dagelijks duurzaam denken en doen zien we gelukkig steeds meer. Soms vormen doelstellingen voor 2030 & 2050 de basis maar ook medewerkers met een drive, commerciële kansen of vragen van opdrachtgevers.

Tegelijkertijd leven we in een systeem waar alles vertaalt wordt in data en algoritmes, ogenschijnlijk perfecte processen, verdienmodellen en economische waarde. Dit is handig om te weten waar we mee bezig zijn en om te zorgen voor een positief rendement uit inspanningen. Vaak vergeten we ook een hele belangrijke business partner: De natuur! De natuur als business partner, om het rendement voor nu maar ook voor volgende generaties positief te laten zijn.
Met rapporten, keurmerken, quota’s, certificeringen en normeringen kunnen we een hele nieuwe dimensie en toekomstbeelden creëren, maar ook de natuurlijke wereld uit het oog verliezen.

De natuur is divers, complex, flexibel, efficiënt en transparant. Je inleven in de traagheid van sommige natuurlijke processen en hoe de natuur op verschillende plekken zich gedraagt geeft inzicht, vertrouwen en rust. Tegelijk kan kennis over hoe de natuur zich nu ontwikkelt ook een enorme eyeopener zijn voor radicale vernieuwing of vereenvoudiging van diensten en producten.

Maak van de natuur een echte business partner!

Betrek de natuur als rechtspersoon.
  • Wat weten jullie van elkaar?
  • Maak je eerlijke afspraken?
  • Hoe toekomstbestendig is jullie relatie?

De natuur aan tafel

Als je dan toch in een overleg of brainstorm zit, doe het dan goed! Laat de natuur meepraten en meebeslissen!
  • Transformerend
  • Verhelderend
  • Inspirerend
  • Kruisbestuiving
  • The fly on the wall

Maak een klantreis

Maak een klantreis voor je product of dienst met de natuur als klant.
  • Wat geef je?
  • Wat ontvang je?