Inspirerende podcasts over de taal van de natuur en onze relatie met de natuur.

Groene Oren van Staatsbosbeheer

Interviews met planten, bomen, schimmels en dieren.

Onderzoek hoe de Noordzee zou kunnen spreken. Op basis van interviews en 2 getrainde AI modellen die antwoorden geven op vragen aan de zee. Een model is ‘getraind’ met met rapporten en beleidsstukken over de Noordzee de ander met poëzie.

Een pleidooi voor meer ruimte voor emotie in het klimaatdebat. Bijna driekwart van de Nederlanders zegt bezorgd te zijn over klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Nieuwe begrippen die bijbehorende onderbuikgevoelens in woorden vatten duiken op. Klimaatdepressie, eco-anxiety, landschapspijn.